Водопривредно грађевинско предузеће „ Нискоградња“ а.д. је акционарско друштво које се бави :

 • изградњом и реконструкцијом водопривредних објеката;
 • уређењем пољопривредних површина;
 • изградњом система за наводњавање и одводњавање ;
 • изградњом путева;
 • изградњом насипа ;
 • водоводом и канализацијом.

 

Можемо се похвалити са дугом традицијом квалитетно обављених послова од којих са поносом можемо издвојити :

 • Изградња надвишења дела насипа Велике Мораве и Дунава;
 • Чишћење регулисаног корита реке Језаве и Раље – „ Црвени канал“ ;
 • Изградња мањих акумулација:

„ Лукар „ код Милошевца, „ Колариште“ код Колара, Преграде 2 и 3 на старом кориту реке Језаве, ретензије „ Петријево“, „Ћириловац“,              „ Смедерево“ и „ Вучак“;

 • Реконструкција каналске мреже на подручју Годоминског поља ( око 5000 ha) у Смедереву, К.О. Липе, Панчевачки Рит, К.О. Сараорци, рејон Бела Црква;
 • Одводњавање пољопривредних површина применом цевне дренаже : Подручје Панчево – Ковин, Скореновац, Банатски Брестовац, Гај, Плочице, подручје средњег Баната, подручје Шабца, Јагодине, Димитровграда, Пештера, Лознице и др.;
 • Наводњавање пољопривредних површина ( извођење земљаних радова ) : Кап по кап у Белој Цркви и систем за наводњавање у Башаиду и Мраморку;
 • Водовод у Удовицама и Петријеву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adniskogrsd.co.rs