Пословно име  : Водопривредно грађевинско предузеће „ Нискоградња „ а.д.
Адреса  : Бранка Радичевића бр.1
Седиште :  11300 Смедерево
Контакт телефон : 026/621-760
Email : adniskogrsd@gmail.com
ПИБ : 100359313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adniskogrsd.co.rs