Водопривредно грађевинско предузеће „ Нискоградња „ а.д. је акционарско друштво које је основано 1975. године са седиштем у Смедереву.

Основна делатност друштва јесте изградња хидротехничких објеката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adniskogrsd.co.rs